hrrr_miau: (Default)
[personal profile] hrrr_miau
Життя іде, і все без коректур :)
як траплялося всяке - так і трапляється.
Вчора півдня думалось мені про психосоматику. І думалось мені от що - вона для совісних людей. Не вся, звісно, але все ж. От наговорив ти поганого і шкодуєш, або навпаки не сказав ти поганого і мучаєш в собі - от тобі і горло болить, хрипнеш. Не хочеш кудись йти, не хочеш щось робити, а совість тебе веде - ноги болять, то права, то ліва, то обидві. Набрав на себе всякого, несеш обов"язки чи проблеми, свої чи інших, кинути совісно, не годен - спинка болить, не пускає, ходиш зігнутий. От таке мені вчора думалось. Довго думалось.

Малюк мій найменший має той благодатний вік, який називається "33 лиха" чи "хлопчик Ураганчик", коли він іде, а за ним горять мости (падають книги, іграшки, каструлі, кришки, фломастери, а він іде до нової мети, вперед, вперед! гай-гай, юні крила розправляй!), і я не встигаю іноді привести все до ладу, а життя іде, і якесь однаково різне - пн, ср, пт - гімнастика в Дарки, вт і чт - танці в Любчика. Завжди в школі о 14.10 (крім вівторка - тоді класна виховна година), в садку у вт і чт о 12:30, а інші дні о 17ій. Шукаю нагоди гуляти з малим з користю для себе, п"ю каву / чай з друзями і знайомими, типу я активна така, не затуркана ))))

від проведення "Дивогонки" я відмовилась. Вигоріла, стомилась минулого разу, а ще - якось воно стало іншим з приходом комерц.організацій. Так негарно якось з Дивосвітом все виходило, толку від них було мало, а амбіцій багато, а оці всякі міряння пісюнами з партнерами, не чекала я такого. І гроші, гроші, да... Партнери бачили в цьому заробіток, мене це напрягало, я не тому все це робила, щоб гроші були. Просто подобалось. Але мені почали пояснювати, що я як мінімум дивна, якщо я вкладаю зусилля, і не хочу при цьому мати щось на замін (цитую "на хлебушек с маслом"). Тепер гонку в тому парку робить ВелоОнлайн, а Дивосвіт в решті містах адмініструє, знов таки - нічого своїми руками, лише загальне керівництво. І ніби це теж ок, по людськи, але чи втомилась я, чи надто багато зусиль вклала, щоб так просто хтось моїми досягненнями піарився (хоч для загальної користі - для інших Дивогонок) - чи це вже гординя, а хтозна. Єдине скажу точно - ні. Не хочу більше. Все прекрасно виходить без мене. Я навіть думала, що я переживатиму. Переживаю лише за одне - часто дзвонять, пишуть, щось питають, на щось розводять - от щоб не чіпали мене. Ізя всьо. І добило останнім цвяхом Дарчине: "Ура, а то я так ненавиджу велогонку". Блін, доця, для кого ж це в першу чергу робилось. Але ок.
Мусила написати :)) хай буде в історії мого онлайнового щоденника.

Буду я тепер тут писати. Не знаю, як тут з френдами по жж - сумісне, несумісне, читатимуть підзамочне, чи ні. Поки підзамочного не буде. Кому щось хочеться мені сказати - йор велкам :)
А я люблю писати. Тим більше, що нарешті є комп. :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hrrr_miau: (Default)
hrrr_miau

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios