hrrr_miau: (Default)
[personal profile] hrrr_miau
треба писати, мені треба писати, бо насправді забувається багато чого, а ще багато що гризе з середини - треба ділитися як не з папером, то бодай з компом :)

на днях ОляК в закритій спільноті мам підняла питання щодо наркотиків і поширення серед підлітків. http://sitebureau.livejournal.com/121673.html ось тут описана схема, як працюють з дітьми ((
я була шокована, знайшовши таке біля школи у нас :( я так охнула, що діти злякались. Поговорили з Даркою, ніби розуміє, підняла на ноги пару мам, які поза тією спільнотою - вони по своїх школах/гімназіях подивились - теж є! мама мія :(

один з прикладів


я фоткала оголошення і висилала їх з адресами, де вони нанесені, на всі аккаунти соц.мереж поліції, бо на офіційному сайті мвс я нічого не знайшла, куди можна написати. Це страшно! це дуже страшно і це так близько, що аж нудити починає, що оця мразь і дурь поруч. Через дорогу. А може і взагалі в під"їзді..
Підхопили журналісти. з Наталкою Федечко на пташачому таборі ми жили разом, вона вийшла з декрету і почала працювати знову на Новому каналі. Вчора вона попросила поговорити про це на камеру. Як озабочєну мамашу. Сьогодні приїхав до нас журналіст з оператором, ми облазили з ними всі паркани і бойлерні біля шкіл, назнімали купу цих графіті (щоправда, у нас лише 2 види таких сайтів зустрічаються), викликали поліцію і зафіксували оці графіті. Патрульні просто мімімі, сильні і високі, молоді аж страх, вони щиро не зрозуміли, що це:( солі? спайси? мікси? які солі? у нас виклик - реклама наркотиків. і я їм: Ви не знаєте?! як?! це і є наркотики!
вони чесно зробили все, що могли. Зайшли на той сайт, подзвонили за вказаним номером. Номер вже не працює, сайт типу на реконструкції. Хоч позавчора він ще працював. Але ок. Все одно це не їхня робота насправді. Вони не мали б цим займатися, а передати в ОБНОН (як українською?). Ну а там якось все мутно. Не будемо розкидатися словами, що вони все кришують і т.п. Я такими фактами не володію. Але є і такі думки.
А ще є думки, що наркоти стільки багато, і настільки багато людей на ній "сидять", що якщо накрити всі точки збуту і посадити всіх дилерів, то ці залежні люди вийдуть на вулиці і Києву буде гаплик. Вони будуть неадекватні і їх плющитиме (таке собі слово для обозначення їхнього стану), вони будуть злі і крушитимуть все довкола...
отака-то фігня, малята

мене одне засмутило: як я зрозуміла з слів журналіста, кілька людей відмовились говорити про це на камеру, хоч поговорить вапше про це - вони за. Блін, от чому так? Навіщо тоді говорити, якщо нічого не збираєшся робити? Якось же треба боротися. Хрін з тим, що це боротьба часом ніби з вітряками. Але це, друзі, боротьба. Рук складати не можна. Це ж діти. Підрістки, яким море по коліно :( і найголовніше - НАШІ.

Подумалось таке: школа фіг там зможе з цим боротися. Нема довіри школі ні від кого, від учнів точно,і ні грама поваги від батьків. Самі ж приходим додому і говорим: ооо, знову ця школа! знову побори! знову якась хрєнь з зошитами, чорнильними ручками, канікулами, вихідними, поробками і т.п.
Справа вся в родині. Справа в тому, щоб слухати дітей і приймати їхній світ. Оцінки, одяг (цілий, рваний, брудний чи поплямлений), харчові вподобання (їм, не їм, надкусую, випльовую) - це все тлєн. Душа - вічна.
Пафосно. так? звиняйте.
Мені от до чортиків захотілось розібратися з тими написами графіті, якимись символами і закликами. Їх повно довкола. Що вони означають? цікаво мені - страшне))).
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hrrr_miau: (Default)
hrrr_miau

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios